Redea
Natječaji

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE 2023.

Objavljeno 21.02.2023

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program pruža podršku u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinice lokalne samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te
  • jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

U okviru ovog Programa nisu prihvatljivi projekti koji se financiraju ili se planiraju financirati iz EU fondova, Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. -2027. uključujući i ITU mehanizam ili Mehanizam za oporavak i otpornost.

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na: trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Provedbeno razdoblje

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 2. siječnja 2023. godine do predaje Završnog izvješća o provedbi projekta, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2023. godini.

Pravila financiranja:

  • Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om.
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva  za dodjelu sredstava  je od 21. veljače 2023. godine do 24. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Programu, Kriteriju bodovanja projektnih prijedloga, načinu podnošenja zahtjeva te potrebnoj dokumentaciju za prijavu, možete pronaći OVDJE.

Skip to content