Redea
Natječaji

PROGRAM: CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO 2023.

Objavljeno 01.06.2023

Svrha Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih za sufinanciranje troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:

  • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanih i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
  • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
  • polaganja naučničkog ispita
  • stjecanja osnovnih znanja o proučavanju učenika
  • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenja naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

Programom „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena  poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. U proračunu Ministarstva,  planirano je ukupno 265.450,00 € za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Korisnici bespovratnih sredstava ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe. Prijavni obrazac se zajedno s traženom dokumentacijom podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte, isključivo od 22. 5. do 31. 10. 2023. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu

Ulica Grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine. Detalji poziva i natječajna dokumentacija nalaze se na sljedećoj poveznici.

Skip to content