Redea
Natječaji

PRIJAVA PROJEKATA UDRUGA USMJERENIH PODRŠCI RODITELJSTVU ZA 2023. GODINU

Objavljeno 11.04.2023

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:

a) podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)

b) aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)

c) poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

d) senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja). Napomena: sav tiskani materijal vezan uz temu dojenja mora biti verificiran od strane javnopravnog tijela nadležnog za područje dojenja

e) aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život

f) edukacija roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu i načinima njihove zaštite

Poziv je otvoren do 8. svibnja 2023. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 795.748,00 eura (5.995.563,31 kn).

Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva – 6.636,14 eura (50.000,00 kuna)

Najveći iznos koji se može dodijeliti putem Poziva – 13.272,28 eura (100.000,00 kuna)

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su udruge koje udovoljavaju uvjetima natječaja.

Prijava projekta u partnerstvu nije obavezna, ali se partnerstvom na projektu može ostvariti prednost pri financiranju.

Prihvatljivi partneri

Udruga može prijaviti projekt u partnerstvu s pravnim osobama registriranim kao:

  • javna ustanova,[1]
  • udruga, koja mora udovoljavati istim formalnim uvjetima kao udruga prijavitelj.[2]
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

Detaljne informacije nalaze se na sljedećem linku: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-usmjerenih-podrsci-roditeljstvu-za-2023-godinu-6759/6759

[1] Osnovane temeljem Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

[2] Osnovane temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)

Skip to content