Redea
Natječaji

PREDAKCELERACIJSKI PROGRAM ZA TVRTKE DO 5 GODINA STAROSTI

Objavljeno 03.07.2024

HAMAG – BICRO je objavio Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u FAZI PREDAKCELERACIJE u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“. Prijava se vrši putem online obrasca u kojem je potrebno navesti osnovne informacije o prijavitelju kao i opis projekta koji se planira predstaviti u sklopu Programa, tehničku izvodljivost i primjenjivost, te financijsku isplativost projekta kao i stupanj originalnosti.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti novoosnovana poduzeća koja su osnovana najviše 5 godina prije dana predaje projektnog prijedloga čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan uz inovativna rješenja, usluge i tehnologije; razvojni timovi te pojedinci (fizičke osobe) koji razvijaju inovativni proizvod/uslugu koji se trenutno nalaze u fazama TRL 5-8.

Prijave su otvorene 07. lipnja 2024., a rok za prijave je do 07. kolovoza 2024. (do 24:00), a odabirom ulazite program predakceleracije.

Upute za prijavitelje možete pronaći OVDJE.

Predakceleracija traje 3 mjeseca te osigurava potporu za korištenje prostora, režijskih troškova, usluga korištenja strojeva i opreme akceleratora, usluge mentoriranja i savjetovanja o planu razvoja projekta koji će predstavljati te ostale usluge koje akcelerator pruža. Akcelerator je skup institucija (konzorcij) koji je odabran za pružanje usluga. U Središnjoj Hrvatskoj usluge akceleratora pruža konzorcij SPRINT kojeg čini ukupno 13 institucija:

 • Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. (koordinator)
 • Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
 • Tehnološki park Varaždin d.o.o.
 • Enter Koprivnica d.o.o.
 • Poduzetnički centar Zagrebačke županije d.o.o.
 • Razvojna agencija Grada Velika Gorica VE-GO-RA
 • Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.
 • Nikola Tesla Experience Centar Karlovac
 • Razvojno – edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu
 • Sveučilište Sjever
 • ACT Grupa
 • Razvojna agencija Sjever-dan d.o.o.
Skip to content