Redea
Natječaji

POZIV ZA OSTVARENJE PRAVA NA STAMBENO ZBRINJAVANJE USLIJED KLIZANJA TLA

Objavljeno 03.04.2024

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje Javni poziv za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla u Republici Hrvatskoj.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA:

 • vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 3/2024) razvrstane u skupine od I. do III. 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI SU:

 • uklanjanje ostataka uništenih ili porušenih zgrada,
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije obnove/rušenja zgrade,
 • pribavljanje potrebnih dozvola,
 • izvođenje radova obnove/rušenja zgrade,
 • nabava opreme i opremanje zgrade,
 • nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana,
 • izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade,
 • suradnja Ministarstva ili JLS kod ugovaranje najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana,
 • kontinuirano praćenje (monitoring klizišta),
 • isplata novčanih sredstava za nadoknadu troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva: 90 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 2. travnja 2024. godine, odnosno do 1. srpnja 2024. godine

Natječajna dokumentacija i dodatne informacije su dostupne OVDJE.

Skip to content