Redea
Novosti

POZIV NA SUDJELOVANJE U PARTNERSTVIMA UAEU ZA NOVE PRIORITETNE TEME

Objavljeno 28.07.2023

Pozivaju se gradovi, regije, nadležna ministarstva država članica EU, krovne organizacije gradova i drugi dionici da se prijave na poziv i postanu partneri novih tematskih partnerstava u okviru Urbane agende za EU (UAEU).

Rok za prijavu u partnerstvo je 29. rujna 2023. godine.

Nova tematska partnerstava u okviru Urbane agende za EU (UAEU):

  1. Partnerstvo za hranu
    Ovo partnerstvo bit će usmjereno na teme kao što su agroekologija, pravedan pristup hrani (food justice), pristup zemljištu i javno upravljanje zemljištem, s ciljem doprinosa razvoju održivijih i pravednijih prehrambenih sustava, a sve u skladu s Europskim zelenim planom i UN-ovim ciljevima održivog razvoja. Više o tome možete pronaći na poveznici OVDJE.
  2. Partnerstvo za gradove jednakosti
    U središtu pozornosti ovog tematskog partnerstva bit će rješavanje pitanja povezanih s jednakošću u gradovima koja podrazumijeva jednake mogućnosti za sve, neovisno o dobi, invaliditetu, spolu, seksualnoj orijentaciji (LGBTIQ), vjeri i uvjerenju, rasi i etničkom podrijetlu ili socioekonomskom statusu. Više o tome možete pronaći na poveznici OVDJE.

Više informacija o Pozivu, načinu prijave i dokumentaciji možete pronaći na poveznici OVDJE.

Skip to content