Redea
Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OBNOVA JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Objavljeno 15.02.2024

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture” čija je svrha Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Predmet Poziva su ulaganja u unapređenje (obnovu i/ili opremanje) javne kulturne infrastrukture.

Poziv se provodi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u maksimalnom iznosu od 70.000.000,00 EUR.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a po projektnom prijedlogu je 200.000,00 EUR, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a je 6.000.000,00 EUR po projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Podnošenje projektnih prijedloga je moguće od 1. veljače 2024. do 31. prosinca 2024.

Poziv je otvorenog tipa te se zatvara danom u kojem je utvrđeno da je za financiranje odabran projektni prijedlog kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva Poziva.

Projektni prijedlog se podnosi putem informacijskog sustava za Program te osim popunjenog prijavnog obrasca, sadrži druge obrasce i priloge kako su definirani ovim Pozivom.

Sve informacije o Pozivu dostupne su OVDJE.

______________________________________________________________________________________________

VAŽNO! 

Objavljena je II. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”. Izmjene, između ostalog uključuju produženje datuma početka zaprimanja projektnih prijedloga na 15. ožujka 2024. u 9.00 sati.

Više o izmjenama dostupno je OVDJE. 

Skip to content