Redea
Natječaji

POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE 2024.

Objavljeno 06.11.2023

Cilj poziva je olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi te promicati inovativnost i kreativnost.

Predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, a mogu biti i interdisciplinarni. Poseban naglasak treba staviti na međusektorska pitanja, a posebno će se pozornost posvetiti inkluziji, raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti i ekološkim pitanjima.

Prema broju uključenih partnera mogući su:

  • COOP-1 mali projekti suradnje – minimalno 3 partnera iz 3 različite države. EU potpora: 200.000,00 EUR – sufinanciranje do 80 % ukupnog budžeta.
  • COOP-2 srednji projekti suradnje – minimalno 5 partnera iz 5 različitih država. EU potpora: 1.000.000,00 EUR – sufinanciranje do 70 % ukupnog budžeta.

U ovom pozivu planira se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci.

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti.

Rok za prijavu: 23. 1. 2024.

Više o pozivu OVDJE.

Skip to content