POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

Međimurska županija raspisala je JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2018. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2018. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. MJERA 2. MJERA 3. MJERA 4. MJERA 5. MJERA 6. MJERA 7.

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije.

SREDSTVA ZA DODJELU POTPORE:

  • Na potpore za MJERU 1., MJERU 2., MJERU 3., MJERU 6. i MJERU 7. primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 15.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.
  • Na potpore za MJERU 4. i MJERU 5. primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

Rokov za podnošenje zahtjeva i dodjelu potpora

  • za MJERU 1., MJERU 3., MJERU 5., MJERU 6. i MJERU 7. najkasnije do studenog 2018. godine;
  • za MJERU 2. – proljetna sadnja do 30. lipnja 2018. godine, a za jesensku sadnju do 30. studenog 2018. godine;
  • za MJERU 4. najkasnije do 15. prosinca 2018. godine.

Više o pozivu možete pročitati OVDJE