Redea
Novosti

POTPORA JAVNOJ INFRASTRUKTURI U RURALNIM PODRUČJIMA I POTPORA ZA SUSTAVE JAVNOG NAVODNJAVANJA

Objavljeno 20.12.2023

U Narodnim novinama broj 152/2023 objavljen je Pravilnik o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. kojim se regulira provedba ulaganja u javnu infrastrukturu te sustave javnog navodnjavanja u razdoblju 2023. – 2027.

Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar intervencije 73.13. pridonijet će ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Sustavima javnog navodnjavanja omogućit će se povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Objava natječaja za ulaganja u nerazvrstane ceste unutar intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ planirana je do kraja 2023. godine.

Skip to content