Redea
Natječaji

PONOVNO OTVORENE PRIJAVE ZA EUIPO

Objavljeno 08.11.2022

Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavio je da su od 9. studenog 2022. ponovno otvorene prijave za bespovratna sredstva namijenjena pristupu intelektualnom vlasništvu u okviru Fonda za MSP-ove (SME Fund). Fond je pokrenut je u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” EUIPO-a prošle godine, a osmišljen je kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV). Sredstva u okviru Vouchera 1 mogu se koristiti za djelomično pokriće troškova naknada za usluge pred-dijagnostičke usluge povezane s Intelektualnim vlasništvom (IP Scan), te troškove registracije žiga i industrijskog dizajna.

Prijava se podnosi online putem slijedeće poveznice: https://euipo.europa.eu/sme-fund/hr/user/login 

Sredstva su ograničena i dostupna prema redoslijedu prijava, te se potiču korisnici da svoju prijavu EUIPO-u upute što prije.

Sve potrebne informacija kao i aplikacija za prijavu nalazi se na novoj, jednostavnoj aplikacijskoj stranici EUIPO-a.

 

Skip to content