Redea
Natječaji

PONOVNO OTVORENE PRIJAVE ZA EUIPO

Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavio je da su od 9. studenog 2022. ponovno otvorene prijave za bespovratna sredstva namijenjena pristupu intelektualnom vlasništvu u okviru Fonda za MSP-ove (SME Fund). Fond je pokrenut je u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” EUIPO-a prošle godine, a osmišljen je kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV). Sredstva u okviru Vouchera 1 mogu se koristiti za djelomično pokriće troškova naknada za usluge pred-dijagnostičke usluge povezane s Intelektualnim vlasništvom (IP Scan), te troškove registracije žiga i industrijskog dizajna.

Prijava se podnosi online putem slijedeće poveznice: https://euipo.europa.eu/sme-fund/hr/user/login 

Sredstva su ograničena i dostupna prema redoslijedu prijava, te se potiču korisnici da svoju prijavu EUIPO-u upute što prije.

Sve potrebne informacija kao i aplikacija za prijavu nalazi se na novoj, jednostavnoj aplikacijskoj stranici EUIPO-a.

 

Skip to content