Redea
Novosti

OTVORENE SU PRIJAVE ZA DODJELU NAGRADA EU-A ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

Objavljeno 03.04.2023

Benefiti ekološke poljoprivredne proizvodnje su višestruki:  značajno doprinosi smanjenju upotrebe kemijskih gnojiva, pesticida i antimikrobnih sredstava te ima pozitivne učinke na našu klimu, okoliš, biološku raznolikost i dobrobit životinja. Upravo zbog toga ekološka poljoprivreda ima ključnu ulogu u postizanju ciljeva Europskog zelenog plana, Strategije od polja do stola  te Strategije o  bioraznolikosti. Europska Komisija postavila je cilj da do 2030. godine 25 % poljoprivrednog zemljišta u EU bude u ekološkoj proizvodnji koje će također pratiti značajno povećanje ekološke akvakulture.

Kao potporu tom cilju, Komisija je u ožujku 2021. donijela i  Akcijski plan za razvoj ekološke proizvodnje, uključujući pokretanje godišnjih nagrada kojima se priznaje izvrsnost pojedinim dionicima koji posluju u lancu vrijednosti ekološke poljoprivredne proizvodnje. Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju zajednički organiziraju Europska komisija, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO), Europski odbor regija (OR) i organizacije COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.

Nagradama se želi odati priznanje izvrsnosti u cijelom ekološkom lancu vrijednosti te nagraditi najbolji i najinovativniji akteri u ekološkoj proizvodnji EU-a. Natječaj za Nagrade EU-a za ekološku proizvodnju obuhvaća sedam kategorija i osam nagrada, kojima se odaje priznanje akterima koji su razvili izvrstan, inovativan, održiv i inspirativan projekt koji stvara istinsku dodanu vrijednost za ekološku proizvodnju i potrošnju.

Prijave su otvorene od 25. ožujka do 14. svibnja 2023, moguće su na svim jezicima EU-a, stoga pozivamo sve zainteresirane da se prijave ovdje.

Skip to content