Redea
Natječaji

ČITANJEM DO UKLJUČIVOG DRUŠTVA

Objavljeno 11.02.2021

Ministarstvo kulture i medija otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Čitanjem do uključivog društva koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Poziv je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina  (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • OBAVEZNI ELEMENT: priprema i provedba participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja / boravka (radionice čitanja i/ili pisanja, razvoj usluge pokretnih knjižnica, književni susreti, istraživanja i studije povezane s aktivnostima poticanja čitanja, i sl.)
  • IZBORNI ELEMENT: podizanje javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju usmjerenih na osobe kojima je pristup knjizi umanjen u mjestu stanovanja / boravka (javne kampanje, književna senzibilizacija i sl.)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava / omotnice je 41.000.000,00 HRK.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 4.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji u dvije skupine aktivnosti:

  • Skupina aktivnosti A: jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice, udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice, ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice
  • Skupina aktivnosti B: umjetnička organizacija, udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti, ustanova u kulturi i jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 23. prosinca 2020. do 1. ožujka 2021.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Ministarstvo kulture i medija održat će online informativne radionice za potencijalne prijavitelje i partnere putem aplikacije Microsoft Teams. Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti A održat će se 19. siječnja 2021. od 10 do 12 sati, a online informativna radionica za Skupinu aktivnosti B održat će se 19. siječnja 2021. od 13 do 15 sati.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 14. siječnja 2021. odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.

Upute za prijavitelje, Obrazac B i ostalu popratnu dokumentaciju možete pronaći na stranici ESF.

VAŽNO – RANIJE ZATVARANJE POZIVA!!!

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 11. veljače 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“.

Nakon što je od dana 28. siječnja 2021. godine Poziv bio zatvoren za skupinu aktivnosti B, a budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti A, iznosima također dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, ranije zatvaranje Poziva i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Poziv se zatvara 11. veljače 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

VAŽNO – RANIJE ZATVARANJE POZIVA ZA SKUPINU AKTIVNOSTI B

Ministarstvo kulture i medija objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B. Poziv se zatvara 28. siječnja 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele. Ova obavijest odnosi se samo na skupinu aktivnosti B, odnosno prijavitelji mogu i nadalje podnositi projektne prijedloge u skupini aktivnosti A. Cijelu obavijest pronađite OVDJE.

Skip to content