Redea
Novosti

ODRŽAN POČETNI SASTANAK PARTNERA NA PROJEKTU ODZIV

Objavljeno 11.04.2024

U ponedjeljak 8.4.2024. u prostorijama Crvenog križa Maribor održan je početni sastanak partnera na projektu „ODZIV – Jačanje sposobnosti prekograničnog odziva na prirodne nesreće“. Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima iz partnerskih organizacija: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, Crveni križ Slovenije – Regionalni savez Maribor, Javni zavod vatrogasna brigada Maribor, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec i  Područna vatrogasna zajednica otoka Krka.

Na sastanku je voditelj projekta Borut Jurišić iz Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor prisutnima predstavio projektne aktivnosti, troškovnik projekta te očekivane rezultate i ishode projekta. Ujedno su dogovoreni rokovi za provedbu pojedinih aktivnosti te dogovoren plan izvještavanja.

Prve aktivnosti kojima će se pozabaviti partneri je napraviti sliku stanja civilne zaštite u prekograničnom području, gdje će biti navedene sve organizacije odgovorne za odaziv u slučaju prirodnih  i drugih katastrofa. Također će se napraviti inventar rizika koji se javljaju u prekograničnom području, posebno onih koji imaju izravan utjecaj s obje strane granice, kao i onih koji nemaju izravan prekogranični utjecaj, ali posljedice mogu ipak prijeći državnu granicu. Tijekom popisa će se za svaku organizaciju utvrditi koje područje teritorijalno pokriva i na koje nesreće reagira, kako je postrojba opremljena, koje su joj logističke mogućnosti i gdje su mogućnosti ili prepreke u zajedničkom prekograničnom odgovoru na prirodne i druge katastrofe te kako se može doprinijeti prevenciji, sanaciji ili suočavanju s identificiranim rizikom.

Glavni cilj projekta ODZIV je pridonijeti boljem odgovoru na prirodne katastrofe i druge opasnosti te opću suradnja između organizacija koje poduzimaju akcije u slučaju prirodnih katastrofa.

Projekt ODZIV će postaviti temelje za zajedničko odazivanje ključnih dionika (kao što su: vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ) s obje strane granice, čime se jačaju kapaciteti za odazivanje na prirodne katastrofe s obje strane prekograničnog područja Slovenije i Hrvatske. Projekt će pripremiti analizu sigurnosne situacije, ažuriranje protokola odgovora, stvaranje nove prekogranične suradnje i uspostaviti zajedničku obuku za prekogranično upravljanje rizicima od katastrofa i oporavak od katastrofa.

Projekt ODZIV je sufinanciran sredstvima programa Interreg Slovenija-Hrvatska za razdoblje od 2021. do 2027. godine., ukupna vrijednost projekta je 832.640,00 eura, a započeo je s provedbom 1. ožujka 2024. i  trajat će do 31. kolovoza 2026.

Skip to content