Redea
Natječaji

OBNOVA POSTOJEĆE POSJETITELJSKE I PLANINARSKE INFRASTRUKTURE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Objavljeno 03.08.2021

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (sukladno Zakonu o zaštiti prirode)
  • pravne osobe osnovane od Republike Hrvatske koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta, u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem.
  • planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći ili donacije sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda:

  • do 100% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz EU sredstava, odnosno
  • do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte čiji se radovi namjeravaju su/financirati iz drugih izvora su/financiranja

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 900.000,00 kn po jednom zahtjevu. Ukoliko troškovi prelaze predviđeni iznos sredstava po jednom zahtjevu, postotni udio Fonda se smanjuje.

Više informacija o Javnom pozivu, prijavni obrazac te popis obvezne dokumentacije možete pronaći OVDJE.

IZVOR: FZOEU

 

 

Skip to content