Redea
Natječaji

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PROVEDBU MJERE 22

Objavljeno 10.02.2023

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 31.853.474,02 EUR:

  • Natječaj za poljoprivrednike gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021. koji sudjeluju u podmjeri 10.1. „Agro-okoliš“ Programa u 2022. godini i/ili mjeri 11 „Ekološka proizvodnja“ Programa u 2022. godini;

 

  • Natječaj za MSP-ove gdje su Prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472, registrirana za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva (pri čemu rezultat preradbenog procesa može biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora) najkasnije 1. siječnja 2021. godine.

 

Agencija za plaćanja će prije isplate potpore za korisnike obveznike poreza na dohodak provesti razmjenu podataka s Poreznom upravom radi provjere ispravnosti podataka za 2022. godinu. U slučaju odstupanja podataka od podataka iz obrazaca dostavljenih prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu temeljem kojih je korisnik ostvario pravo na veći iznos potpore od stvarno prihvatljivog, korisniku će biti izdana Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu kojom će se prethodno donesena odluka staviti van snage.

Korisnik koji je podnio zahtjev za potporu u okviru drugih nacionalnih instrumenata potpore ili drugih instrumenata potpore Unije ili privatnih programa za pružanje odgovora na učinke invazije Rusije na Ukrajinu nije prihvatljiv korisnik u oba objavljena Natječaja.

Rok za podnošenje kod oba natječaja je od 8. do 15. veljače 2023. 

Više informacija o spomenuta dva natječaja možete vidjeti OVDJE.

VAŽNO!

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 8. veljače 2023.  izmjene Natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

OBAVIJEST O PRIPREMLJENIM ZAHTJEVIMA DO TRENUTKA DONOŠENJA IZMJENE NATJEČAJA

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je stranicama objavila obavijest vezanu uz Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“, a koja glasi da će:

  • svi zahtjevi za isplatu koji su do trenutka donošenja izmjene natječaja podneseni sukladno odredbama Natječaja (ako je korisnik Potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu ispisao i potpisao te dostavio u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja) i
  • oni zahtjevi koji su u AGRONET-u imali status spreman, a za koje će korisnik Potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u propisanim rokovima

biti obrađeni sukladno odredbama propisanim izmjenama Natječaja te će se kod izračuna potpore primijeniti pravila navedena u Prilogu 1. izmjene Natječaja.

Zahtjevi koji u trenutku donošenja izmjena u AGRONET-u nisu bili završeni (oni zahtjevi koji u AGRONET nisu imali status – spreman), zbog tehničkih razloga su brisani. Korisnicima je sada u AGRONET-u omogućeno podnošenje zahtjeva sa ispravljenim načinom izračuna potpore sukladno izmjenama Natječaja od 8. veljače ove godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

Skip to content