Redea
Seminari

NET TRENING “POVEĆANJE KVALITETE U ESS PROJEKTIMA”

Objavljeno 04.08.2022

Otvoren je poziv na prijavu na NET nacionalni trening pod nazivom „Povećanje kvalitete u ESS projektima“ koji Agencija organizira od 19. do 22. rujna, u Čakovcu, u hotelu Castellum.

 Trening je namijenjen organizacijama s oznakom kvalitete u programu Europskih snaga solidarnosti koje imaju vodeću ulogu (lead) i/ili ulogu primatelja te su provele ili trenutno provode volonterske projekte.

 Opći cilj treninga je podizanje kvalitete u projektima Europskih snaga solidarnosti.

 Specifični ciljevi:

  • omogućiti razmjenu iskustava praktičnih aspekata provedbe ESS-projekata;
  • analizirati pojam kvalitete, osvijestiti mehanizme osiguranja kvalitete u vlastitim organizacijama te razumjeti kvalitativne zahtjeve Programa;
  • razmijeniti iskustva u provedbi prioriteta ESS-programa;
  • istražiti primjere dobre prakse u provedbi projekata;
  • osnažiti sudionike i osigurati prostor za unapređenje ESS-projekata (prioriteti, ciljevi, usklađenost aktivnosti i ciljeva, postavljanje kvalitativnih i kvantitativnih indikatora, evaluacija i učinak, planiranje diseminacije rezultata)

Više detalja pronađite u planiranom programu rada, a prijaviti se možete do 24. kolovoza ispunjavanjem prijavnog obrasca na poveznici.

 VAŽNO: Napominjemo da u listopadu (4.-7.10.) organiziramo osposobljavanje za nove organizacije s oznakom kvalitete (i nove zaposlenike u iskusnim organizacijama) s fokusom na aspekte važne za početak provedbe projekata. Poziv za to osposobljavanje otvorit ćemo u rujnu.

Na trening u Čakovcu pozivamo iskusnije organizacije koje već provode volonterske projekte i žele poraditi na kvalitativnim aspektima oznake kvalitete.

Za dodatna pitanja javite se na ess@ampeu.hr.

Za više informacija molimo pogledajte stranice Europskih snaga solidarnosti: https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/novosti/objavljen-je-poziv-za-prijavu-na-net-trening-povecanje-kvalitete-u-ess-projektima-/.

Skip to content