Redea
Natječaji

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U TURIZMU

Objavljeno 16.09.2022

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije za 2022. godinu“.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 400.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije.

Prihvatljivim troškovima smatraju se isključivo oni nastali kroz aktivnosti koje doprinose:

 • unapređenju kvalitete postojeće smještajne ponude (subjekti registrirani u skladu s važećim zakonskim propisima)
 • uvođenju dodatnih inovativnih turističkih sadržaja u postojećim registriranim turističkim subjektima
 • jačanju eno-gastronomske ponude u postojećim registriranim turističkim subjektima

Sredstvima ovog Programa mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali u razdoblju od 1. 1. 2022. godine, pa sve do završetka projekta, odnosno do krajnjeg roka za realizaciju prema uvjetima iz Programa odnosno Javnog poziva (do 31. 3. 2023.).

Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.

Korisnici bespovratnih potpora po ovom Programu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:

 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
 • obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
 • trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
 • drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost.

Odabir projekata za dodjelu bespovratnih potpora obavljati će se prema slijedećim kriterijima:

 • jasno definiran sadržaj projekta – originalnost i kvaliteta projekta (0-50 bodova)
 • doprinos razvoju turističke ponude destinacije (0-30 bodova)
 • procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenskom roku – dovršenost projekta (0-30 bodova)
 • odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja (0-30 bodova)
 • doprinos održivosti u skladu sa zelenom i digitalnom tranzicijom turističkih proizvoda (0-10 bodova)
 • novo zapošljavanje (0-10 bodova).

Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije ili putem pošte najkasnije do 10. listopada 2022. godine na adresu:

Međimurska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

„Javni poziv – Turizam – NE OTVARATI“

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

Na zatvorenoj omotnici moraju biti vidljivi i podaci prijavitelja.

Detalji poziva i natječajna dokumentacija nalaze se na sljedećoj poveznici.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na adresi: Ruđera Boškovića 2, Čakovec, te na telefon: 040/374-015, e-mail: turizam@medjimurska-zupanija.hr ili na službenim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

 

Skip to content