Redea
Novosti

OBAVIJEST KORISNICIMA IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA O OBAVEZI IZOBRAZBE

Objavljeno 06.10.2023

Poljoprivrednici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2023. godinu, unutar određenih intervencija u obvezi su završiti izobrazbu, pri čemu je važno naglasiti kako su za neke od intervencija propisane satnice, odnosno obvezni sadržaj tečaja/demonstracijske aktivnosti/individualnog savjetovanja.

Ukoliko je korisnik podnio Jedinstveni zahtjev za intervencije iz iste skupine (npr. jednu ili više intervencija iz skupine Eko sheme, jednu ili više intervencija iz skupine Proizvodno vezana plaćanja odnosno jednu ili više intervencija iz skupine IAKS mjere), obveznu izobrazbu u obliku tečaja može prijaviti pojedinačno za svaku skupinu, posebno za Eko sheme, posebno za Proizvodno vezana plaćanja ili posebno za IAKS mjere.

Ukoliko je korisnik podnio Jedinstveni zahtjev za više intervencija iz različitih skupina (npr. jednu ili više intervencija iz skupine Eko sheme uz jednu ili više intervencija iz skupine Proizvodno vezana plaćanja ili jednu ili više intervencija iz skupine IAKS mjere), može se prijaviti na obveznu izobrazbu, tečaj u objedinjenom obliku za više intervencija.

Ukoliko neki od tečajeva unutar pojedinih intervencija obrađuju iste ili slične sadržaje, poljoprivrednici mogu završiti izobrazbu unutar jednog tečaja koji je zajednički za više intervencija.

Više informacija možete vidjeti ovdje.

Skip to content