Informacije kojima raspolaže Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:
  • - na internetskim stranicama (www.redea.hr),
  • - putem e-biltena,
  • - održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
  • - neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
  • - uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
  • - dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  •   pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: redea@redea.hr,
  •   telefaksom na broj: 040/395 142,
  •   telefonom na brojeve: 040/395 561 i 040/395 560,
  •   poštom na adresu: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec

  osobno na gore navedenu adresu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 15 sati.

Službenica za informiranje je Jana Trajkova, stručna suradnica u Odjelu za opće i ostale poslove.

JU REDEA ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Najčešće tražene informacije od JU REDEA odnose se na strateške dokumente i projekte financirane iz fondova EU-a.

JAVNO DOKUMENTIRANO GRADIVO
19. 11. 2013. TRANSFER ZNANJA O ODRŽIVOM REGIONALNOM RAZVOJU KROZ PROJEKT RETHINK
02. 05. 2013. Internetskim portalom Visit Međimurje hvatamo korak sa svjetskim trendovima
24. 05. 2013. Više od 160 sudionika posjetilo Centar znanja Međimurske županije na Dan otvorenih v...
28. 06. 2013. Srednjoškolci s entuzijazmom krenuli u lov na zvjezdice
23. 07. 2013. Delegacija Veleposlanstva SAD-a u posjetu Centru znanja Međimurske županije
22. 08. 2013. Projekti međimurskih poduzetnika među najuspješnijima u dobivanju bespovratnih potpo...
30. 08. 2013. Aktualna tema strukturnih fondova EU i Kohezijskog fonda zainteresirala velik broj s...
06. 09. 2013. Tri dana posvećena stjecanju vještina za pokretanje vlastitog posla
16. 09. 2013. Nova potvrda vrijednosti projekta Centra znanja Međimurske županije
05. 11. 2013. Kako do učinkovitih izravnih stranih ulaganja do 2020. godine?
06. 11. 2013. Dan HZZ-a obilježen početnom konferencijom projekta Osnaživanje lokalnog partnerstv...
20. 11. 2013. Gotovo 200 polaznika prošlo edukacije o pripremi i provedbi projekata i razvojnih i...
05. 12. 2013. Interaktivni portal Visit Međimurje za suvremenu turističku destinaciju
09. 12. 2013. Ususret 10 godina REDEA-e
17. 12. 2013. Kako privući nova ulaganja u Međimursku županiju?
29. 04. 2013. Poticaj poduzetničkoj kulturi kroz prekogranični projekt INTERINO
03. 04. 2013. REDEA započela s provedbom projekta EU Compass 2
07. 03. 2013. Održana početna konferencija projekta INVESTrategy
27. 02. 2013. Nastavljaju se edukacije za poduzetnike s ciljem jačanja konkuretnosti
19. 02. 2013. Potencijalnim korisnicima predstavljen Poduzetnički impuls 2013.
15. 02. 2013. Međimurski poduzetnici proširili znanje o EU projektima
29. 01. 2013. Trideset poduzetnika uspješno završilo edukaciju o pripremi EU projekata