Redea
Natječaji

NPOO: STAŽIRANJE U GOSPODARSTVU

Objavljeno 12.01.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za stažiranje u gospodarstvu namijenjen za usavršavanje osoba koje žele, uz zaposlenje u poduzeću, pohađati doktorske studije i steći doktorat u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Projektni tim sastavljen je od mladog istraživača (doktorskog studenta), mentora iz istraživačke organizacije i voditelja istraživanja prijavitelja. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punom radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

U okviru provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću. U fazi prijave projekta, istraživačka organizacija se uključuje u podnošenje projektnog prijedloga u ulozi partnera, omogućuje mentorsku podršku mladom istraživaču, te pristup laboratorijima i ostalim znanstveno istraživačkim resursima za provedbu projekta.

Ukupna sredstva poziva: 2.402.282,83 €

Sredstva po prijavi: od minimalno 65.000,00 € do maksimalno 105.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji: poduzetnici (mikro, mali, srednji, veliki)

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja : troškovi osoblja (bruto 2) doktorskog studenta zaposlenog kod prijavitelja u svrhu usavršavanja te koji će raditi na provedbi projekta, troškovi edukacije mladog istraživača, troškovi službenih putovanja povezanih s provedbom projekta, pohađanjem konferencija i edukacija, troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta,troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, neizravni troškovi (izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja).

Prihvatljive kategorije troškova partnera: troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, troškovi školarine za doktorski studij za studente koji će provoditi istraživanje i raditi u poduzeću prijavitelja najviše do 2.700,00 EUR godišnje, troškovi diseminacije.

Rok prijave: od 17. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava

Razdoblje trajanja provedbe projekta ne može biti duže od 36 mjeseci i završetak provedbe mora biti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Način podnošenja prijave: sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Više informacija, upute za prijavitelje, prijavni obrasci te prilozi prijavi nalaze se OVDJE.

Skip to content