Redea
Natječaji

NPOO: PRVA DVA POZIVA ZA PROJEKTE IZ SEKTORA GOSPODARENJA OTPADOM

Objavljeno 16.05.2022

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), predstavljena su prva dva poziva iz sektora gospodarenja otpadom:

1. Poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada:

 • dostupno je 354 milijuna kuna bespovratnih sredstava
 • prihvatljivi prijavitelji su mala, srednja i velika poduzeća
 • sredstva se dodjeljuju na temelju Programa državnih potpora koji je ranije donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 • intenzitet sufinanciranja iznosi od 35% do 80%, ovisno o vrsti projekta i veličini poduzeća
 • podnošenje prijava započinje 13. lipnja 2022.
 • poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31. listopada 2023.

Sredstva će se dodijeliti za projekte ulaganja u izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta i za izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva. Ovim pozivom doprinijet će se uspostavi dodatnih kapaciteta za recikliranje otpada što doprinosi usklađenju s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Više detalja o pozivu možete naći na sljedećoj poveznici.

2. Poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada:

 • dostupno je 80 milijuna kuna bespovratnih sredstava
 • prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave
 • maksimalni intenzitet sufinanciranja iznosi 85%
 • podnošenje prijava započet će 13. lipnja 2022.
 • poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 30. travnja 2024.

Svrha ovog poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Više detalja o pozivu možete naći na sljedećoj poveznici.

Skip to content