Redea
Natječaji

NPOO: POTICANJE ULAGANJA U ENERGETSKI INTENZIVNIM INDUSTRIJAMA SJEVERNE HRVATSKE

Objavljeno 07.06.2024

Ministarstvo gospodarstva je objavilo poziv “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinu”.

Svrha natječaja je poticanje ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps) u energetski intenzivnim industrijama radi povećanja energetske i resursne učinkovitosti, a cilj je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva ekološkim zahtjevima, smanjiti negativne učinke na klimu i okoliš, povećati održivost proizvodnje, očuvati postojeća i stvoriti nova radna mjesta te jačati lokalnu i regionalnu konkurentnost.

Prihvatljivi prijavitelji: Mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (sektor C – Prerađivačka industrija prema NKD 2007). VAŽNO – udio troškova energije u prihodu prijavitelja mora biti ≥2,00% u godini koja prethodi podnošenju prijave.

Ukupna bespovratna sredstva: 145.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 70.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.645.200,00 €

Iznosi i intenziteti potpora:

A – Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade
Mala poduzeća: do 65%
Srednja poduzeća: do 55%
Velika (mid-cap) poduzeća: do 45%

B – Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije
Mala poduzeća: do 65%
Srednja poduzeća: do 55%
Velika (mid-cap) poduzeća: do 45%

C – Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na kružno gospodarstvo
Mala poduzeća: do 75%
Srednja poduzeća: do 65%
Velika (mid-cap) poduzeća: do 55%

D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
Mala poduzeća: do 50%
Srednja poduzeća: do 50%

Prihvatljive aktivnosti:

  • Ulaganja u opremu za poboljšanje energetske učinkovitosti (npr. napredne sustave za praćenje i upravljanje energijom)
  • Implementacija tehnologija za smanjenje emisija stakleničkih plinova
  • Ulaganja u obnovljive izvore energije (npr. solarne panele, vjetroturbine)
  • Ulaganja u reciklažu i ponovnu upotrebu materijala unutar proizvodnog procesa
  • Ulaganja u tehnologije za smanjenje potrošnje vode i otpada
  • Usluge vanjskih savjetnika za planiranje i implementaciju energetski učinkovitih rješenja

Početak prijava: 15. srpnja 2024. godine u 11:00 sati
Rok za prijave: do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. siječnja 2025. godine u 11:00 sati

Prijava se podnosi putem NPOO sustava.

Više informacija i cjelokupnu dokumentaciju poziva možete naći ovdje.

Skip to content