Redea
Novosti

NOVI PROGRAM UNIJE – GRAĐANI, RAVNOPRAVNOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI

Objavljeno 28.04.2021

Europska komisija usvojila je radni program novog programa Unije: Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (Citizens Equality Rights and Values programme -CERV) za period 2021.-2022.

CERV program osigurava financiranje u području pravosuđa i temeljnih prava. Radnim programom 2021.-2022. financirat će se projektne ideje koje promiču nediskriminaciju i ravnopravnost spolova, prava djeteta, zajedničku europsku povijest i sjećanje, demokratski angažman građana, kao i borbu protiv rasizma i rodno uvjetovanog nasilja.

Nova tematska cjelina vezana za promicanje vrijednosti EU (Union Values strand) ojačat će zaštitu i promicanje vladavine prava i demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobrog upravljanja podržavanjem, osnaživanjem i izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti i prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Usvajanje Uredbe očekuje se početkom svibnja, kada će se i službeno potvrditi Radni program, a najave dijela natječaja za 2021. godinu dostupne su nastavku na Funding and Tender opportunities portalu:

Što se financira?
Širok raspon aktivnosti prihvatljiv je za financiranje: edukacije, izgradnja kapaciteta, razmjena dobrih praksi, podizanje svijesti i medijske kampanje, ankete, studije i analize.

Prihvatljivi prijavitelji
Javna tijela i organizacije u državama članicama EU-a pozvane su da podnesu projektne prijedloge za dobivanje financijske potpore EU-a.

Kada?
Pozivi za dostavu prijedloga s dodatnim informacijama o prioritetima, aktivnostima objavljeni su Funding & Tender opportunities  portalu i uskoro će biti otvoreni za prijavu, a rok prijave je naznačen u svakom pozivu.

Izvor: Ured za udruge

Skip to content