Redea
Novosti

NOVA UREDBA O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

Objavljeno 11.10.2021

Nova europska Uredba o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda 848/2018 donešena je još 2018. godine, ali zbog razdoblja prilagodbe novim pravilima i pojavom pandemije izazvane korona virusom stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Ovom uredbom nastoje se ispraviti neke nejasnoće zamijećene u prethodnoj uredbi iz 2007. godine te da se omogući šira i brza ekspanzija ekološke poljoprivrede u Europskoj uniji. Postoji 10 novih ciljeva u ovoj uredbi koji obuhvaćaju zaštitu tla i prirode, bioraznolikost, dobrobit životinja, očuvanje starih sorti i pasmina, novina su kratki lanci opskrbe te se potiče eko poljoprivreda kao gospodarska djelatnost.

Najznačajnije novosti u Uredbi su sljedeće:

  1. proširenje primjene ekološkog znaka u na proizvode koji nisu hrana, ali su bliski hrani (pluto, sol, eterična ulja, pamuk ili vuna)
  2. uvođenje pojma heterogenog biljnog reprodukcijskog materijala što čini osnovu za primjenu i očuvanje starih i tradicionalnih sorti
  3. olakšani pristup tržištu malim proizvođačima i smanjenje troškova certifikacije
  4. uvođenje nadzora i certifikacije skupine proizvođača što dovodi do smanjenja troškova nadzora i certifikacije
  5. provođenje preventivnih mjera za očuvanje okoliša i mjera predostrožnosti od strane proizvođača kako bi ne bi došlo do kontaminacije ekoloških proizvoda
  6. ovlaštena kontrolna tijela primjenjuju postupke identične službenim kontrolama za hranu i životinje sukladno Uredbi (EU) 2017/625
  7. uvodi se novi izgled ekološkog certifikata
  8. Europska komisija je ovlaštena donositi delegirane i provedbene akte za propisivanje detaljnih ili izmjenu postojećih pravila za korištenje agroinputa i dodataka u preradi ekološke hrane

Koje bitne izmjene očekuju ekološke proizvođače, doznajte na edukaciji 21. 10. 2021. Više informacija i prijava na LINKU.

Izvor: ruralno.eu

Skip to content