Redea
Natječaji

NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA ZA 2023. GODINU

Objavljeno 05.06.2023

Svrha Poziva je sufinanciranje troškova vezanih uz iznos nagrada koje su u školskoj godini 2021./2022. isplaćene učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje i troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.

Korisnici sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanje u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.990,84 €, a najviši 66.361,40 €, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1. lipnja do 6. srpnja 2023. na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2023. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Detalji poziva i prijavni obrazac s traženom dokumentacijom se nalaze na sljedećoj poveznici.

Skip to content