Redea
Natječaji

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2022. GODINI

Objavljeno 05.01.2022

Ministarstvo turizma i sporta u 2022. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture.

Ovim natječajem se potiče promidžba sportskih vrijednosti i popularizacija sporta među građanima, unaprjeđenje sustava sporta te međunarodna sportska promocija Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači prijavitelji i u njegovom su vlasništvu.

Svaki prijavitelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.

Projektna prijava može biti nominirana samo u jednu od 9 skupina sportskih građevina i Posebna skupina (outdoorfitness/street workout):

  1. Atletska staza – do 2 (dva),
  2. Sportska dvorana – do 10 (deset),
  3. Nogometno igralište prirodna trava/veliko – do 5 (pet),
  4. Nogometno igralište umjetna trava/malo – do 7 (sedam),
  5. Nogometno igralište umjetna trava/veliko – do 5 (pet),
  6. Vanjsko sportsko igralište za više sportova – do 10 (deset),
  7. Teniski teren – do 2 (dva),
  8. Ostalo (kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza…) – do 3 (tri),
  9. Posebna skupina (outdoorfitness/street workout)

poštujući maksimalno do 3 projekta po županiji.

Prihvatljivi prijavitelji za Posebnu skupinu su JLP(R)S koji imaju do 10.000 stanovnika.

Županija ili Grad kao JLP(R)S će se smatrati Prihvatljivim prijaviteljem ukoliko prijavljuje sportsku građevinu koja nije njihovo vlasništvo već vlasništvo odgojno – obrazovne ustanove kojoj je ta županija ili grad osnivač.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina

– koje se provode u vremenu od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– prijava bez pripremljene dokumentacije što uključuje troškovnik/ponudu i potrebne dozvole za građenje

– prijava koju su podnijele pravne osobe neovlaštene za njihovu provedbu

– otkup zemljišta ili zgrada

– izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije

– prikaz troškova koji nisu vezani uz realizaciju i ciljeve prijavljenog projekta sportske građevine, a čija je jedina svrha osobna korist članova/članica prijavitelja

UKUPNA VRIJEDNOST: 20.600.000 kuna

Najveći mogući iznos sufinanciranja Ministarstva iznosi do 1.000.000,00 kuna (bez PDV-a) po korisniku.

INTENZITET FINANCIRANJA:

– 80% od ukupnog neto iznosa (bez PDV-a), a za Posebne skupine do maksimalnog iznosa 151.000,00 kuna (bez PDV-a)

Prijavitelj se prijavljuje putem online prijave na poveznici: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/716564/lang-hr,  dok svu pripadajuću dokumentaciju dostavlja osobno ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

ROK ZA PRIJAVU: 3. 2. 2022.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Skip to content