Redea
Natječaji

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1 OD 7. LIPNJA 2021.

Objavljeno 08.06.2021

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj je objavljen 7. lipnja 2021. godine.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. Jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja;
  2. trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica;
  3. javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića;
  4. dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore na ovome Natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK od čega:

  1. 50.000.000 HRK za sektor tržnica;
  2. 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova;
  3. 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina;
  4. 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore iznosi od 80 do 100 % (Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Jedan (isti) korisnik može podnijeti najviše dva zahtjeva za potporu, za projekte iz različitih sektora.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju kao i samu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Skip to content