Redea
Natječaji

NATJEČAJ ZA MEĐUNARODNU SURADNJU OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 2022./2023.

Objavljeno 18.05.2022

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Svrha natječaja je jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa poučavanju i obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u inozemstvu.

Projektne aktivnosti mogu sadržavati razmjenu učenika, posjete, međunarodnu prezentaciju nacionalnih i kulturnih dobara i slično.

U ovom ciklusu natječaja Ministarstvo ne financira dnevnice učitelja i nastavnika.

Na natječaj se ne mogu prijaviti projekti koji već ostvaruju financiranje u sklopu Erasmus+ programa ili nekog drugog programa u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Prijave se upućuju isključivo na prijavnome obrascu koji se nalazi OVDJE.

Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 20.000 kn. Škola može prijaviti samo jedan projekt.

Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2022. godine, do 24.00 sati.

Prijava se podnosi uz naznaku:
Za natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.“ do 17. lipnja 2022. godine, u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@mzo.hr.

Kriterije procjene prijavljenih projekata, obavezne i dodatne elemente prijave kao i više detalja pogledajte na internet stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Skip to content