Redea
Natječaji

NATJEČAJ „OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA“

Objavljeno 31.10.2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  je objavilo Otvoreni javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2022. godinu.

Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Ukupan fond natječaja iznosi 5.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore može dosegnuti i do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine. na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Popis dokumentacije te više informacija o samom pozivu možete pronaći ovdje.

Skip to content