Redea
Natječaji

NAJAVA POZIVA ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Objavljeno 31.01.2023

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira do kraja I. kvartala 2023. godine objaviti Poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, koji će biti sufinanciran iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).
Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 39.816.842,52 eura odnosno 300.000.000,00 kuna.
Svrha Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.
Prihvatljivi prijavitelji su:
1. tijela državne vlasti i državne uprave
2. jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
3. javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
4. vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
5. udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti.
Poziv će biti objavljen u informacijskom sustavu fondovieu preko kojega će se projektni prijedlozi podnositi od strane ovlaštenih osoba Prijavitelja u elektroničkom obliku, a potencijalnim prijaviteljima će na raspolaganju biti mogućnost stručne podrške Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sektora za energetsku učinkovitost.
Više informacija o najavljenom Pozivu možete pronaći OVDJE , a trenutno važeća „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ OVDJE .

Skip to content