Redea
Novosti

NACRT STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA DO 2035.

Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je nacrt Strategije biogospodarstva do 2035.

Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. biogospodarstvo je izdvojeno kao gospodarski model s velikim potencijalom, osobito u ruralnim područjima. Glavni koordinator izrade nacrta Strategije je Ministarstvo poljoprivrede koje se najviše posvećuje poljoprivrednom sektoru, ali i svemu što se uz njega povezuje. Naime, cijela politika i promišljanja izlaze izvan okvira same poljoprivredne proizvodnje i zahvaćaju problematiku cjelokupnog ruralnog prostora, uključujući mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta te unaprjeđenje životnih uvjeta, u kojem biogospodarstvo može imati ključnu ulogu.

Uz Ministarstvo poljoprivrede u izradi nacrta Strategije doprinijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ciljevi Strategije: koordinacija politika, međusektorska suradnja, unaprjeđenje okvira za provođenje strategije biogospodarstva, postavljanje tržišnih uvjeta i razvoj veće dodatne vrijednosti za koje Hrvatska ima potencijala.

Više informacija o Strategiji možete pronaći OVDJE.

Skip to content