Redea
Natječaji

LIFE NATJEČAJ 2022.

Objavljeno 20.09.2022

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se (su)financiraju projekti koji doprinose poboljšanju stanja okoliša i zaštiti klime. Program podupire ciljeve novog Europskog zelenog plana i prelazak Europske unije u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, energetski učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom bez neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom sirovina.

U LIFE programu ciljevi će se ostvariti putem dva područja i njihovih potprograma:

  1. područje “Okoliš”
  • potprogram “Priroda i Bioraznolikost” (2 143 000 000 EUR)
  • potprogram “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” (1 345 000 000 EUR)
  1. “Djelovanje u području klime”
  • potprogram “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (947 000 000 EUR)
  • potprogram “Prijelaz na čistu energiju” (997 000 000 EUR)

Natječaj Programa LIFE za 2022. otvoren je 17. svibnja ove godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se može prijaviti svaka pravna osoba registrirana na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i neprofitne organizacije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

Stopa sufinanciranja

Stopa sufinanciranja kroz program LIFE je do 60% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do visine 75% za prioritetne vrste iz potprograma Priroda i biološka raznolikost.

Tko ocjenjuje i odabire projekte?

CINEA – Europska izvršna agencija za okoliš, infrastrukturu i klimu odgovorna je za provedbu Programa LIFE te evaluaciju i odabir projekata za financiranje.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći snimljena predavanja CINEA-e o novom LIFE natječaju za 2022., prezentacije o financijskim aspektima i kontekstima politika, savjete kako napisati izvrstan projektni prijedlog, objašnjenje pokazatelja uspješnosti te uvod u potprogram Prijelaz na čistu energiju, često postavljana pitanja i druge korisne informacije:

        LIFE Calls for Proposals 2022

Kako se prijaviti?

Prijave na natječaj vrše se ISKLJUČIVO putem portala Funding & tenders na kojem se ujedno nalaze sve informacije o natječaju.

Video s uputstvima za korištenje Funding & tenders portala je na poveznici:

        Funding & tenders portal – za početnike

*Ukazujemo vam da se za pomoć možete obratiti Nacionalnoj kontakt točki. Kako biste lakše ostvarili tu podršku, poželjno je prilikom unošenja prijave na Funding&Tenders portal u dijelu koji se odnosi na unos sudionika (Participants) kao kontakt osobu (Contact Person) dodati Nikolinu Petković Gregorić te adresu nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr i dodijeliti joj ulogu Team member – read only access.

Rokovi prijava

Rok za prijavu Projekata standardnih djelovanja (SAPs)* za sve potprograme osim Prijelaza na čistu energiju je 4. listopada 2022.

Rok za prijavu projekata za Prijelaz na čistu energiju je 16. studenog 2022.

Strateški integrirani projekti (SIPs) i Strateški projekti za prirodu (SNAPs) prijavljuju se u dvije faze:

  • konceptni sažeci do 8. rujna 2022.
  • puni projektni prijedlozi do 30. ožujka 2023.

Rok za prijavu Projekata tehničke pomoći za pripremu SIP-ova i SNAP-ova je 8. rujna 2022.

Rok za prijavu za Specifične ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava (SGA OG) za neprofitne organizacije je 21. rujna 2022.

Natječajna dokumentacija

Ovdje možete naći sve otvorene natječaje na Funding & teneders portalu.

A ovdje su poveznice na natječajnu dokumentaciju za ovogodišnje natječaje:

Call Document LIFE-2022-CET-LIFE Prijelaz na čistu energiju

Call Document LIFE-2022-PLP – LIFE Pripremni projekti koji adresiraju ad hoc legislativne prioritete i prioritete politika

Call Document LIFE-2022-SAP-CLIMA – LIFE Projekti standardnih djelovanja: Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

Call Document LIFE-2022-SAP-ENV – LIFE Projekti standardnih djelovanja: Kružno gospodarstvo i kvaliteta života

Call Document LIFE-2022-SAP-NAT – LIFE Projekti standardnih djelovanja: Priroda i bioraznolikost

Call Document LIFE-2022-STRAT-TWO-STAGE – LIFE Strateški integrirani projekti (SIP-ovi) i LIFE Strateški projekti za prirodu (SNAP-ovi)

Call Document LIFE-2022-TA-PP – LIFE Projekti tehničke pomoći za pripremu SIP-ova i SNAP-ova

*Dodatni izvor (su)financiranja

Za Projekte standardnog djelovanja moguće je ostvariti nacionalno sufinanciranje  – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati. Više o nacionalnom sufinanciranju ovdje.

Savjetovanje za pripremu LIFE projekata

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je Nacionalna kontakt točka (NCP) za Program LIFE u Hrvatskoj.  NCP informira o LIFE programu, općim uvjetima Programa, uvjetima natječaja i mogućnosti prijave. NCP također pruža pomoć potencijalnim prijaviteljima u pripremi LIFE projektnog prijedloga, onima čiji su projektni prijedlozi odobreni te su u fazi revizije te olakšava komunikaciju s nadležnim tijelima za učinkovitiju provedbu aktivnosti.

Izvor: LIFE program Hrvatska.

Skip to content