Redea
Natječaji

LAG NATJEČAJ – RAZVOJ I MODERNIZACIJA DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

Objavljeno 10.05.2022

LAG Mura-Drava objavljuje 8. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za razdoblje od 2014.-2020. Za Mjeru 2PI-M1 „Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture“ a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 1.080.580,18 kuna

OBUHVAT LAG PODRUČJA:

– Općine: Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Legrad, Orehovica, Sveta Marija

– Gradovi: Prelog

NAJNIŽI IZNOS JAVNE POTPORE: 15.000 EURA

NAJVIŠA UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 250.000 EURA (s PDV-om)

NAJVIŠI IZNOS JAVNE POTPORE PO PROJEKTU: 15.973,37 EURA

Intenzitet potpore:

  1. a) do 80% od ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koji se razvrstava u i VIII. skupinu
  2. b) do 90% od ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koji se razvrstava u i VI. skupinu
  3. c) do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koji se razvrstava u , II., III., i IV. skupinu

PRIHVATLJIVI KORISNIK:

– jedinica lokalne samouprave

– trgovačko društvo u većinskom vlasništvu JLS

– javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači JLS, osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih agencija, škola

– udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući LAG-ove, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

– vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

– lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

Jedan (isti) korisnik može podnijeti najviše dvije prijave projekta, za različitu vrstu prihvatljivih projekata.

PRIHVATLJIVI PROJEKTI:

Podmjera Operacija Prihvatljivi projekti
Provedba operacija putem CLLD strategije (provedba LRS) 2P1-M1 „Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture“ 1.         vatrogasni dom i spremište

2.         društveni dom/kulturni centar

3.         planinarski dom i sklonište

4.         turistički informativni centar

5.         dječje igralište

6.         sportska građevine

7.         objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)

8.         rekreacijska zona na rijekama i jezerima

9.         biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)

10.     tematski put i park

11.     građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)

12.     javna zelena površina (park i slično)

13.     pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)

14.     pješačka zona

15.     otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)

16.     groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)

17.     tržnica

18.     javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)

19.     građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i

20.     građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

 ROK za podnošenje prijave projekata bit će od 23. 5. do 30. 6. 2022.

Više informacija pogledajte OVDJE.

Skip to content