Redea
Novosti

KONFERENCIJA O DEMOGRAFSKOJ REVITALIZACIJI

Objavljeno 06.06.2021

Sudjelovali smo na konferenciji „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Međimurske županije i Varaždinske županije“ u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u partnerstvu s općinom Bednja.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Međimurske i Varaždinske županije, stručnjaci iz područja demografije te predstavnici državnih i javnih tijela. Cilj je bio doprinijeti vidljivosti mjera koje se provode na lokalnoj i regionalnoj razini te razmjena iskustava kako bi se olakšalo rješavanje lokalnih demografskih izazova i osluškivale njihove potrebe u svrhu kreiranja politika na nacionalnoj razini. U svrhu toga predstavljeni su demografski izazovi s kojima se ovo područje suočava, kao i moguća rješenja i primjeri dobre prakse.

Okupljenima na konferenciji uvodno su se obratili načelnik Općine Bednja Damir Poljak, ravnatelj muzeja Dvor Trakošćan Adam Pintarić, izaslanica župana Međimurske županije Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije te državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić.

Konferencija je bila podijeljena na dvije panel-rasprave:

  • izlaganja demografa o aktualnim demografskim prilikama, perspektivama, procesima i projekcijama stanovništva u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji
  • primjeri dobre prakse, izazovi i financiranje na kojem su govorili predstavnici gradova i općina ovih dviju županija.

Prema predstavljenim statističkim podacima, demografska slika Međimurske i Varaždinske županije ima negativne brojke, no, daleko su povoljniji uvjeti u odnosu na ostatak Republike Hrvatske. Međimurska županija prednjači s prirodnim prirastom dok je migracijski saldo povoljniji u Varaždinskoj županiji. Iako obje županije imaju mnogo bolju ekonomsko-demografsku situaciju u odnosu na brojne druge hrvatske županije, potrebne su snažnije primjene mjera revitalizacije stanovništva na ovom području, posebno zbog činjenice da je demografija, općenito, glavni pokretač ekonomskih aktivnosti.

Svoje izazove, moguća rješenja i primjere dobre prakse iz Međimurske županije predstavili su gradovi Mursko Središće i Prelog, dok su iz Varaždinske županije to bili općina Bednja te gradovi Ludbreg i Varaždin. Završno izlaganje imao je Hrvoje Kovač iz Udruge gradova u Republici Hrvatskoj u kojem je predstavio Certifikat „Grad za mlade“ te kriterije za dobivanje navedenog certifikata.

Knjižicu sažetaka kao i prezentacije demografa možete pronaći na internet stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

 

Skip to content