Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE UREĐAJA ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA BIOOTPADA U HOTELIMA

Objavljeno 13.06.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za sufinanciranje  nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u hotelima. Cilj poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima te smanjenje količine otpada na njegovom izvoru.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 1.500.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti  te kategorizirane kao hoteli (javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i trgovačka društva).

Svaki prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu za sufinanciranje. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći i subvencija, što može iznositi najviše do 40% opravdanih troškova po jednom zahtjevu, ali ne više od 150.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane). U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Rok prijave

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Način podnošenja zahtjeva:

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se na adresu (preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda):

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Sva dokumentacija dostavlja se u tiskanom obliku i na prijenosnom uređaju za pohranu podataka.

Više o samom pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

 

Skip to content