Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENOG ROMIMA

Objavljeno 19.07.2023

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u cilju unaprjeđenja sustava prostornoga uređenja objavilo je Javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima.

Svrha je ovog poziva osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova te projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva na ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada prostornih planova : urbanistički planovi uređenja (UPU)
  • projektno-tehnička dokumentacija : idejni projekt,  glavni  projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija za potrebe ishođenja akata za gradnju

Zahtjev se podnosi Ministarstvu na propisanom Obrascu prijave, putem adrese e-pošte: dozvole@mpgi.hr, najkasnije do 1. rujna 2023. godine.

Dokumentacija uz prijavu:

  • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
  • isti Obrazac u elektroničkom obliku,
  • Odluku JLS o pokretanju postupaka koji su predmet ovog javnog poziva (preslika),
  • preslik Ugovora sa odabranim izvršiteljem ili preslik najpovoljnije odabrane ponude,
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Potrebna dokumentacija i sve ostale informacija o Pozivu dostupni su OVDJE.

Skip to content