Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Objavljeno 08.04.2022

VAŽNO!

Zbog velikog broja upita potencijalnih korisnika, sa zaprimanjem prijava će se umjesto najavljenog 12. travnja, krenuti 25. travnja od 9 sati.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima. U okviru Projekta moguća je provedba mjera na jednoj ili više lokacija.

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 200 sustava za korištenje OIE.

POTENCIJALNI PRIJAVITELJI SU:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • ustanove,
 • zadruge,
 • vjerske zajednice,
 • trgovačka društva,
 • obrtnici,
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • privatni iznajmljivači,
 • samostalne djelatnosti,
 • upravitelji više stambenih zgrada
 • ostali pravni subjekti (osim udruga)

SREDSTVA FONDA:

 • ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna,
 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,
 • za ugradnju sustava za korištenje OIE do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima ima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,
 • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji,
 • po projektu sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta

Prihvatljivi i opravdani troškovi su isključivo troškovi koji su neposredno vezani uz projekt i neophodni za njegovu realizaciju (izrada projekta, nabava opreme i izvođenje radova, stručni nadzor), nastali kod korisnika nakon objave poziva. Iznimno, trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ukoliko je nastao prije objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Detalje možete naći u samom Pozivu.

NAČIN PRIJAVE:

 • dostava obavezne dokumentacije pisanim putem na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB)
 • putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda
 • na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Podnošenje prijava na Poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija  o pozivu možete vidjeti ovdje .

Skip to content