Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA OTKUP KNJIGA ZA NARODNE KNJIŽNICE U 2022. GODINI

Objavljeno 19.07.2022

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2022. godini

1. Predmet javnoga poziva

Ministarstvo kulture i medija otkupljivat će knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to:

 • djela suvremene domaće književnosti
 • prijevode djela suvremene svjetske književnosti
 • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost
 • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.

Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2021. i tijekom 2022. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Ministarstvo kulture i medija neće otkupljivati:

 • udžbenike
 • priručnike
 • ponovljena i komercijalna izdanja
 • izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde
 • izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.

2. Korisnici potpore

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Način prijave

Prijava se podnosi putem online Prijavnice za otkup knjiga koja je dostupna na stranicama Ministarstva: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica

Elektronički popunjenoj prijavnici obavezno treba priložiti, također u elektroničkom obliku:

 • podatke o knjizi, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
 • potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obaveznim  primjercima

Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu:

Ministarstvo kulture i medija
Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga)
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

E-prijavnice uz koje nije dostavljen tiskani primjerak objavljene knjige neće se razmatrati.

 4.    Rok prijave

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od dana objave do 11. studenoga 2022. godine.

Više informacija i detalja o javnom pozivu pronađite na stranicama Ministarstva kulture i medija:

https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-otkup-knjiga-za-narodne-knjiznice-u-2022-godini-rok-11-studenoga-2022/22073

Skip to content