Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA POTICANJA “PLASTIC FREE ZONE”

Objavljeno 23.02.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja „PLASTIC FREE ZONE“.  Svrha ovog Poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 4.000.000,00 kn, a sredstva će se dodjeljivati sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (,,Narodne novine” broj 18109, 042112, 73113, 29114, 155114, 132121) i to: do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu. Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan zahtjev te ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 150.000,00 kn po podnesenom zahtjevu.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga koje doprinose mjeri ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode.

NAČIN PRIJAVE: u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

ROK ZA PRIJAVU: do 31. prosinca 2022. godine ili do objave o iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi

Više informacija o obaveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama možete vidjeti na OVDJE.

 

Skip to content