Redea
Natječaji

JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA NAMIJENJENIM ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA ČAKOVCA ZA 2022. GODINU

Objavljeno 17.12.2021

Grad Čakovec objavio je Javni poziv za sve korisnike Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti  za projekte i programe namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu.

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 4,92 milijuna kuna, najmanji iznos raspoloživih sredstava iznosi 1.000,00 kuna, a najveći iznos 150.000,00 kuna.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 3 projekta ili programa u okvir ovog poziva.

PRIHVATLJIVA PODRUČJA PRIJAVE:

  • Obrazovanje i odgoj
  • Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita
  • Kultura
  • Udruge, zdravstvena zaštita i vjerske zajednice
  • Djeca i mladi
  • Programi zdravstva
  • Poljoprivreda i ruralni razvoj

PRIHVATLJIVI KORISNICI: udruge građana i druge organizacije civilnog društva, ustanove i druge pravne osobe čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Čakovca i ovog Javnog poziva

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI: 

  • da su udruge, ustanove i pravne i fizičke osobe upisane u  odgovarajući Registar
  • prihvatljivi korisnici moraju jamčiti da cilj projekta nije stjecanje zarade, odnosno da u iskazanim prijavljenim troškovima nema dobiti (pravne osobe)
  • korisnici programa/projekta moraju biti građani s područja Grada Čakovca

Korisnici se prijavljuju putem propisanog obrasca objavljenog na internet stranici Grada Čakovca kojeg dostavljaju putem pošte na adresu:

Grad Čakovec

Upravni odjel za društvene djelatnosti

K. Tomislava 15 40000 Čakovec

ili putem e-mail adrese:

drustvene@cakovec.hr

ROK ZA PRIJAVU: 32 dana od dane objave Javnog poziva, zaključno s 10. 1. 2022. godine. 

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

 

Skip to content