Redea
Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA U PODRUČJU ZO I ENU UDRUGA

Objavljeno 23.06.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekta u području ZO i EnU organizacija civilnog društva (udruga). Sufinancirat će se projekti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Trajanje projekta je najviše 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora za sufinanciranje projekta, a projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

Prihvatljiva područja aktivnosti:

 • sprječavanje nastanka otpada i ponovne uporabe,
 • organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,
 • organiziranje ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata,
 • aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama,
 • pružanje savjetodavne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima u zaštiti okoliša,
 • promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka,
 • provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o elektromobilnosti,
 • provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
 • provođenje aktivnosti informiranja javnosti o mjerama suzbijanja energetskog siromaštva.

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 60 milijuna kuna. Najmanji iznos sufinanciranja po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, a najveći 80.000,00 kn.

Prijavitelj na Javni natječaj mora biti udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19) te ispunjava sve uvjete navedene u Natječaju. Svaka udruga može kao nositelj projekta prijaviti i ugovoriti najviše dva (2) projekta, pri čemu se svaka projektna prijava može odnositi na jednu aktivnost. Na natječaj se može javiti samostalno ili u partnerstvu s: jednom ili više udruga koje ispunjavaju propisane uvjete, dječjim vrtićom, osnovnom ili srednjom školom, neprofitnim organizacijama i/ili JLP(R)S.

Sufinanciranje će se vršiti u obliku donacije:

 • do 80% opravdanih troškova za projekte na području posebne državne skrbi,
 • do 60% opravdanih troškova za projekte na području otoka ili na brdsko-planinskom području;
 • do 40% opravdanih troškova za projekte na ostalim područjima Republike Hrvatske.

NAČIN PRIJAVE:  preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika na adresu Fonda, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

ROK ZA PRIJAVU:  31. 8. 2022.

Više informacija o natječaju, prijavne obrasce, kriterije i mjerila ocjenjivanja prijave te ostalo možete pronaći OVDJE.

Skip to content