Redea
Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA U 2023. GODINI

Objavljeno 20.02.2023

Međimurska županija je raspisala natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2023. godini.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je osnaživanje organizacija civilnog društva u provedbi programa i projekata u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva na području Međimurske županije.

Udruge mogu prijaviti programe i projekte u sljedećim prioritetnim područjima za dodjelu sredstava:

  • Prioritetno područje 1 – zaštita prava potrošača
  • Prioritetno područje 2 – branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji
  • Prioritetno područje 3 – umirovljenici
  • Prioritetno područje 4 – zdravstvena i socijalna zaštita, osobe s invaliditetom
  • Prioritetno područje 5 – briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i ostala područja od interesa za razvoj civilnog društva.

Najmanji iznos traženih sredstava je 400,00 eura (KUNA 3.013,80 kn – fiksni tečaj konverzije 7.53450), a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta iznosi 19.000,00 eura (KUNA 143.155,50 kn – fiksni tečaj konverzije 7.53450). Udruga može potraživati sredstva u 100% iznosu ukupne vrijednosti projekta.

NAČIN PRIJAVE

Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt iz jednog prioritetnog područja. Višestruka prijava rezultirat će odbijanjem svih pristiglih prijava.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a krajnji rok za dostavu prijave je 20. ožujka 2023. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e- mail: civilno-drustvo@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 10. ožujka 2023. godine.

Svi prilozi i dodatne informacije vezane uz javni natječaj dostupne su na MREŽNIM STRANICAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.

Skip to content