Redea
Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Objavljeno 29.03.2024

Međimurska županija prodaje nekretnine na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje” u Čakovcu, radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to:

  1. zemljište u poduzetničkoj zoni „Poslovni park Međimurje” u Čakovcu– površine 10.465  m2
  2. zemljište u poduzetničkoj zoni „Poslovni park Međimurje” u Čakovcu– površine 8.859 m2
  3. zemljište u poduzetničkoj zoni „Poslovni park Međimurje” u Čakovcu– površine 10.822 m2

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 6.5.2024. do 10,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, II. kat, soba 74,  6.5.2024. u 10,00 sati.

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO”.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici. Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Međimurske županije, koja se nalazi na adresi: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec (soba 47 – I. kat) ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec do 6.5.2024. do 10,00 sati.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Način i rokovi plaćanja, trenutak prijenosa prava vlasništva definirat će se ugovorom. Porez na promet nekretnina, sve ostale troškove u vezi prijenosa vlasništva i trošak prenamjene zemljišta snosi kupac.

Moguća je kupnja zemljišta uz obročnu otplatu, s time da ukupan rok otplate ne može biti duži od 12 mjeseci. Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje i nije promjenjiva, a obračunava se primjenom dekurzivnog jednostavnog kamatnog računa. U slučaju obročne otplate, Međimurska županija će kupcu izdati tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon isplate posljednjeg obroka kupoprodajne cijene.

Detalji Javnog natječaja dostupni su na poveznici.

 

 

Skip to content