Redea
Natječaji

JAVNE POTREBE U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021.

Objavljeno 25.08.2021

DOPUNSKI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021.

Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu, Međimurska je županija 20. siječnja 2021. godine raspisala Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu.
U postupku pripreme Prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, zaključeno je da se neke od predloženih aktivnosti, zbog posebnih uvjeta nametnutih epidemiološkim okolnostima, nisu mogle realizirati ili se realiziraju u izmijenjenim okolnostima. Zbog toga se raspisuje

DOPUNSKI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I.
Na ovaj dopunski poziv svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije, kao i oni predlagači koji su se javili na prethodni poziv, ukoliko imaju dopune i izmjene već kandidiranih programa ili ih žele zamijeniti novim ili značajnije modificiranim programom.

II.
Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod ili ispis iz odgovarajućeg javnog registra, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnica se nalazi na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
Prijavitelji iz prethodnog poziva ne moraju dostavljati novu dokumentaciju ukoliko nije došlo do bitnih promjena.

III.
Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.

IV.
Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje i kulturu, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec.

Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 1. rujna 2021. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).

Prilozi:


Međimurska županija za 2021. godinu temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021.

I.
Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom kao što su:

1. programi ustanova u kulturi

2. djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovačkih društava i drugih organizacija u kulturi

3. programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljeđa

4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti

5. programi vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti)

6. programi u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma

7. programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama i u projektima.

II.
Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije.
III.
Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod ili ispis iz odgovarajućeg javnog registra, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.

IV.
Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara moraju sadržavati odgovarajuće mišljenje konzervatorskog odjela, a programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga te projekte i troškovnike radova koje su izradile ovlaštene stručne osobe.

Uz prijavnice za potporu realizaciji izdavačkih projekata dostavljaju se po dvije stručne recenzije.

Programi koji budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije sufinancirat će se iz proračuna Međimurske županije za 2021. godinu.

V.
Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
VI.
Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za obrazovanje i kulturu
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec.

Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 31. ožujka 2021. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).

 

PRILOZI:
• Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u Program javnih potreba u kulturi
• Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021.
• Prijavnica – kultura 2021.

Skip to content