IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA

IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na svojim je službenim stranicama objavila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja RH za 2020. godinu.

Pravilnikom se produljuje rok za zaprimanje Jedinstvenog zahtjeva s 15. svibnja na 15. lipnja. Također, pomiču se za mjesec dana krajnji rokovi za:

  • podnošenje izmjena i dopuna zahtjeva s 1. lipnja na 30. lipnja (bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje)
  • podnošenje zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve s 9. lipnja na 10. srpnja (u tom slučaju smanjuje se visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014).
  • prijavu prijenosa prava na plaćanja s 15. svibnja na 15. lipnja

Izmijenjeni su iznosi potpore za višegodišnje nasade oraha i lijeske u okviru mjere 11 Ekološki uzgoj, koji za 2020. godinu iznose:

– za lijesku 625,62 €/ha za M11.2 (EKO) i 750,74 €/ha za M11.1 (EKOP)

– za orah 384,47 €/ha za M11.2 (EKO) i 461,36 €/ha za M11.1 (EKOP).

Pravilnik je dostupan OVDJE.