Redea
Natječaji

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA

Objavljeno 28.03.2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svrha poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.

Ovim pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka.

POTENCIJALNI PRIJAVITELJI SU:

  • javne ustanove
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • trgovačka društva i obrtnici

SREDSTVA FONDA:

  • javnim ustanovama i jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave Fond subvencionira do 100% iznosa opravdanih troškova, a najviše do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu
  • trgovačkim društvima i obrtnicima Fond subvencionira do 100% iznosa opravdanih troškova, a najviše do 450.000,00 kn po jednom zahtjevu

Svaki podnositelj može dostaviti samo jedan zahtjev za financiranje, a iznos raspoloživih sredstava po ovom Pozivu je 3.000.000,00 kn. Prihvatljivi i opravdani troškovi se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, a detalji možete naći u samom Pozivu. 

NAČIN PRIJAVE:

  • u papirnatom i elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u/USB-u
  • u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022)“
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za financiranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija  o pozivu možete vidjeti OVDJE.

Skip to content