Redea
Natječaji

IZRADA PROGRAMA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA I SECAP

Objavljeno 19.04.2023

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (u daljnjem tekstu: Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu: SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi.

Cilj Javnog poziva je putem sufinanciranja omogućiti izradu Programa ili SECAP-a (i/ili izvješća o njihovoj provedbi), odnosno omogućiti izradu ocjene utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene što je preduvjet za definiranje odgovarajućih mjera prilagodbe i niskougljičnog razvoja.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a za izradu radnih podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi.

Prijavitelj može ostvariti najviše 15.000 EUR i to do 80 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi; do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje; do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su izrada radnih podloga za:

                -Programe ili SECAP-e i/ili

                -Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave na mrežnim stranicama Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

Skip to content