Redea
Natječaji

IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE (IZVANINSTITUCIJSKE I INSTITUCIJSKE USLUGE)

Objavljeno 22.12.2022

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Otvoreni poziv NPOO.C4.3.R3-I4.01 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge).

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 23. 1. 2023., 8.00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 22. 3. 2023., 23.59 sati.

Predmet poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ je poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Svrha ovog poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

Ukupna bespovratna sredstva: 370.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 16.440.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 46.250.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Jedinice lokalne samouprave.

Obrasci

Prilozi

Upute za prijavitelje

Tekst natječaja i prilozi su preuzeti s web stranice: NPOO.

Skip to content