Redea
Novosti

INVESTICIJSKI ZAJMOVI HAMAG-BICRO-A

Objavljeno 05.07.2022

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, objavila je da su 30. lipnja 2022. godine usvojeni programi HAMAG-BICRO financirani iz sredstava NPOO-a :

1.    program investicijskih zajmova za poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja. Zajmovi su namijenjeni ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.

2.    program subvencioniranja kamata po kreditima banaka odobrenim u okviru postojećih jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a za poticanje aktivnosti financijskih institucija i olakšavanje pristupa financiranju MSP-a kroz smanjenje kamatnih stopa i instrumenata osiguranja. Prihvatljivi prijavitelji su definirani Programom ESIF pojedinačna jamstva (uključujući djelatnost trgovine), a program se odnosi isključivo za investicijske kredite s rokom dospijeća od minimalno 5 godina. Maksimalni predviđeni iznos subvencije je polovica iznosa ukupne kamate.

Oba programa stupaju na snagu s danom donošenja i vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Ministarstvo poljoprivrede je, u suradnji s HAMAG-BICRO-om i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izmijenilo Sporazum o financiranju:

1.    Mikro investicijski zajmovi: produljenje roka otplate sa sadašnjih 5 na 7 godina

2.    Mali investicijski zajmovi: produljenje roka otplate sa sadašnjih 10 na 12 godina uz poček u otplati do 5 godina

Dulji rokovi otplate odnose se na ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada te ulaganja u ruralni turizam u jedinicama lokalne samouprave iz I.-IV. skupine prema indeksu razvijenosti.

Prijave za sve navedene programe počinju 5. srpnja 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Hamag Bicro.

 

Skip to content